Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat

Easily customize your share description with the Shindig theme!

Dienstverlening

Algemene dienstverlening

Onze secretariële werkzaamheden omvatten alles wat u van een allround managementassistente mag verwachten. Van het verzorgen van de correspondentie tot het stroomlijnen van de organisatie.

De afgelopen jaren heeft Dé Secretariaatsservice zich gespecialiseerd in managementondersteuning van diverse projecten. Dit kan beginnen bij het notuleren van de projectgroepvergaderingen, maar het is veel meer dan dat. De invulling van de functie projectassistente is mede afhankelijk van de omvang en complexiteit van een project. In alle gevallen zorgt zij dat de organisatie en coördinatie binnen de projectstructuur op rolletjes loopt door een zorgvuldige communicatie tussen de diverse geledingen.

Organisaties zijn steeds beter in staat om te gaan met tijdelijke projectstructuren binnen de bestaande organisatie en medewerkers voelen zich in toenemende mate verbonden met de projecten. In de praktijk ontbeert de organisatie echter vaak de kennis en tijd om projecten te initiëren en uit te voeren en maakt daarom gebruik van de expertise van projectmanagers en projectassistenten.

Wij hebben als rechterhand van de projectmanager al veel projecten met succes begeleid. Hierbij staat altijd het voor de organisatie meest optimale resultaat voorop. Door gerichte studies willen wij onze dienstverlening op een steeds hoger niveau te brengen. Hiermee versterken wij niet alleen onszelf maar ook de organisaties.