Secretariaat

Secretariaat

Secretariaat

Easily customize your share description with the Shindig theme!

Projectondersteuning

Het beheersen van een project vraagt niet alleen specifieke vaardigheden van de projectmanager, maar ook van de projectassistente. Naast reguliere secretariële taken kunnen specifieke taken als het bijhouden van projectplanningen en het onderhouden van klantencontacten aan de orde komen. Als rechterhand van de projectmanager mag worden verwacht dat de projectassistente inhoudelijk kennis van het project heeft en de organisatie, communicatie en coördinatie van het project verzorgt.